Een lachende premier Rutte nabij de tweede kamer

Hoognodige belastinghervorming en vereenvoudiging blijven uit

Koen Caminada

Helaas is de afgelopen kabinetsperioden, zeg sinds de invoering van de Wet IB 2001, te weinig energie gestoken in de ontwikkeling van een evenwichtig, toekomstbestendig en innovatief belastingstelsel. Het Nederlandse fiscale stelsel oogt als een rommelzolder die niemand wil opruimen, omdat iedere partij gehecht is aan een deel van de rommel. In een recent boek met bijdragen van 30 auteurs onder redactie van Sijbren Cnossen & Bas Jacobs (2021a) worden veel bouwstenen aangedragen voor het ontwerp voor een beter belastingstelsel. Het Nederlandse belastingstelsel verstoort namelijk economische beslissingen, behandelt gelijke economische posities fiscaal ongelijk en is buitengewoon complex. Verder heeft de geloofwaardigheid van het fiscale beleid flinke klappen opgelopen met als dieptepunt de toeslagenaffaire. Dat versterkt de urgentie om de noodzakelijke hervormingsstappen nu eindelijk te zetten (Caminada & Stevens, 2021). Wat brengt in dit perspectief het Coalitieakkoord 2021-2025?